İş Sağlığı Güvenliği ve Çevre Politikası

Kapeksİş Sağlığı Güvenliği ve Çevre Politikası

İŞ SAĞLIĞI, GÜVENLİĞİ VE ÇEVRE POLİTİKASI

KAPEKS olarak yürütmekte olduğumuz faaliyetlerimizi, çalışanlarımıza, tedarikçilerimize, taşeronlarımıza, müşterilerimize, komşularımıza, ziyaretçilerimize ve içinde bulunduğumuz çevreye zarar vermeden en yüksek standartlarda gerçekleştirmek için çalışmaktayız. Güvenli çalışma alanları yaratarak, ‘’Sıfır İş Kazası ’’ hedefimizi, oluşturduğumuz İSG ve Çevre kültürümüz ile birlikte sürdürülebilir kılmak en öncelikli hedefimizdir.

Bu Amaç Doğrultusunda;

 • İş kazaları, meslek hastalıklarını önlemek ve çevremizi korumak için güvenli ve sağlıklı çalışma
  koşullarını sağlamayı,
 • Uygulanan yasal gereksinimler ile tam uyumlu olmayı,
 • Çalışanlarımıza sürekli eğitim vermeyi,
 • Şirket çalışanları ile istişarelerde bulunarak, çalışanları İSG-Çevre Sisteminin geliştirmesi
  sürecine dahil etmeyi,
 • Sürekli iyileştirme sağlamayı,
 • Hedefler belirlemek ve bu hedefleri gözden geçirmek için bir sistem oluşturmayı,
 • Bilgi ihtiyacı olan herkes için bir iletişim yöntemi/kanalı oluşturmayı, böylece bu kişilerin
  yükümlülükleri hakkında bilgi sahibi olmalarını temin etmeyi,
 • Doğal kaynaklar ve enerjinin daha verimli kullanılması için sürekli araştırmayı ve çalışmayı,
 • Periyodik aralıklarla yönetim sisteminin gözden geçirilmesini sağlamayı

Taahhüt ederiz.
İcra Kurulu Başkanı
Hakan KAYA