SEVESO

KapeksSEVESO

SEVESO KAMANUN BİLGİLENDİRİLMESİ METNİ

Sağlık Mah. Şehit Murat Cad. No: 77 P.K. 18650 Şabanözü – ÇANKIRI adresinde faaliyet gösteren Kapeks Kimya Sanayi A.Ş. Şabanözü Fabrikası, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bildirim sistemini kullanarak kuruluşta bulunan tehlikeli maddeleri ve bu maddelerin miktarlarını Bakanlığa beyan etmiştir. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının birlikte hazırlamış olduğu mevzuat gereklerine uygun olarak değerlendirme yaparak Üst Seviyeli kuruluş olarak belirlenmiştir. Söz konusu mevzuat gereklerince üst seviyeli kuruluşların hazırlamakla yükümlü olduğu Güvenlik Raporu çalışmaları tamamlanmış olup,  Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından denetlenmiş ve raporun uygunluğu tespit edilmiştir.

Kapeks Kimya Sanayi A.Ş. Şabanözü Fabrikası sivil amaçlı patlayıcı madde üretimi ve depolaması alanında faaliyet göstermektedir.

Kuruluşta bulunan tehlikeli maddelerin bilinen isimleri ile bu maddelerin temel zararlılık özellikleri aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

Tehlikeli maddenin adı Yönetmelik kapsamındaki zararlılık başlığı SEA yönetmeliğine göre zararlılık sınıf kodu ve kategori kodu Zararlılık ifadesi kodu
DETONATÖR BİLEŞİMLERİ, ELEKTRİKLİ OLMAYAN,

tahrip için

 

-Fiziksel

(P)

 

Patlayıcı; kütlesel patlama H201
PATLAYICI, TAHRİPLİ, TİP E

 

-Fiziksel

(P)

 

Patlayıcı; kütlesel patlama

Göz Tah.2

 

H201

H319

PATLAYICI, TAHRİPLİ, TİP B

 

-Fiziksel

(P)

Patlayıcı; kütlesel patlama

Göz Tah.2

Kans. 2

 

H201

H319

H351

FİTİL,GÜVENLİK -Fiziksel

(P)

 

Yangın veya yansıtım zararı

 

H204

 

FÜNYE, PATLA(T)MA, esnek

 

-Fiziksel

(P)

 

Patlayıcı; kütlesel patlama

 

H201

 

Dizel yakıtlar -Fiziksel

(P)

– Çevresel

(E)

Alev. Sıvı 3

Asp. Tok. 1

Cilt Tahr. 2

Akut Tok. 4

Kans. 2

BHOT Tekrar. Mrz.2

Sucul Kronik 2

H226

H304

H315

H332

H351

H373

H411

Fuel oil -Fiziksel

(P)

– Çevresel

(E)

c

Asp. Tok. 1

Cilt Tahr. 2

Akut Tok. 4

Kans. 2

BHOT Tekrar. Mrz.2

Sucul kronik 2

H226

H304

H315

H332

H351

H373

H411

Amonyum nitrat (bakınız not 15) -Fiziksel

(P)

Oksit. Katı 2

Cilt Tahr. 2

Göz Tah.2

Solunum Sist.

H272

H315

H319

H335

Aluminyum tozu -Diğer

(O)

 

Alev. Katı. 1

Su ile reak. 2

H228

H261

Tiyoüre;-tiyokarbamid – Sağlığa İlişkin

(H)

– Çevresel

(E)

Akut Tok.

Kans.2

Sucul Kronik 2

Ürm. Sis. Tok. 2

H302

H351

H411

H361d

Sodyum nitrit -Fiziksel

(P)

– Sağlığa İlişkin

(H)

– Çevresel

(E)

Oksit. Katı 2

Akut Tok. 3 (oral)

Göz Tah.2

Sucul Akut 1

H272

H301

H319

H400

Sodyum perklorat -Fiziksel

(P)

Yangına ve patlamaya sebep olabilir

Akut Tok.

H271

 

H302

 

Kuruluşta büyük kaza olması halinde gerekli önlemler ve yapılması gerekenler hakkında detaylı çalışmalar yapılmış olup tüm personel acil durumlar hakkında yeterli eğitimi almıştır. Kuruluşta bir kaza meydana gelmesi halinde ilgili kurumlara personel tarafından bilgi verilecektir. Bu durumda derhal olay yerinden uzaklaşıp güvenli bir bölgede kalınarak kaza tehlikelerinin ortadan kaldırılması beklenmelidir.

 

Kuruluşta patlayıcı madde ve çevre ve sağlık için tehlikeli maddeler depolanmaktadır. Kuruluşta yangın, patlama ve çevre kirliliği ile sonuçlanabilecek kazalar senaryo edilmiş ve bu kazalar için birçok önlem alınmıştır. Çevre için tehlikeli maddelerin depolama sahası içerisinde dökülmesi halinde toprağa bir sızıntı olması mümkün değildir.

 

Kuruluşta büyük endüstriyel kazaların yaşanması halinde bu kazaların etkilerini en aza indirmek için acil hizmet birimleri, komşu kuruluşlar ve diğer kurumlar ile iletişimi sağlamak için Kriz Yönetim Planı hazırlanmıştır. Bu planda olası tüm senaryolar değerlendirilerek çalışanlara gerekli eğitimler verilmiştir.

 

Kuruluşta meydana gelebilecek tüm kaza senaryoları değerlendirilerek rapor hazırlanmış, tehlikeli maddeleri tanımlayan ve müdahale yöntemi hakkında bilgi veren Tehlikeli Maddeye Müdahale Kartları hazırlanarak Çankırı İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, Çankırı İl Sağlık Müdürlüğü ve  Çankırı İtfaiye Şube Müdürlüğü’ne gönderilmiştir.